Steun ons en help Nederland vooruit

Wat voor een gemeente wil Dalfsen zijn

Met de gemeenteraadsverkiezingen in Dalfsen in zicht wordt uw keuze wellicht belangrijker dan u dacht.

Wie de landelijke debatten rond de verkiezingen op televisie, radio of internet heeft gevolgd kan een vertekend beeld hebben gekregen van waar de gemeenteraadsverkiezingen eigenlijk over gaan.

Deze debatten gingen vooral over identiteit, topsalarissen, racisme, veiligheid en de bio-industrie. Allemaal ontzettend interessante en belangrijke discussies die helaas vaak uitmonden in het met de vinger wijzen naar een ander en het herhalen van de al bekende partijstandpunten. Die landelijke debatten zijn niet van toegevoegde waarde wanneer we woensdag 21 maart gaan stemmen voor een nieuwe gemeenteraad.

Marijn Seuters, bestuurskundige en kandidaat voor de gemeenteraad (D66) in Dalfsen is van mening dat deze manier van politiek bedrijven alleen maar bijdraagt aan het verdwijnen van vertrouwen in politici en de lokale partijen in de kaart spelen.

“Als we naar de partijen kijken die in Dalfsen meedoen aan de verkiezingen, moet ik toegeven dat het best lastig is om grote verschillen te vinden in de standpunten. Alle partijen willen het beste voor onze mooie gemeente. Zij vinden allemaal goede zorg, onderwijs, sport, duurzaamheid, en leefbaarheid erg belangrijk. Over het algemeen gaat het er dan ook harmonieus aan toe in de Dalfsense raad en zijn politici behoorlijk eensgezind.
Wegen, parkeerplaatsen en hondenpoep zijn nou niet echt onderwerpen waarop je grote principiële verschillen kunt ontdekken. Dat moet gewoon goed geregeld zijn. Ook over sociaal beleid wordt men het in het algemeen wel eens.”

De D66-er vervolgt: “Kijk je iets verder, dan blijkt dat achter veel praktische onderwerpen wel degelijk fundamentele vragen schuilgaan: “Wat voor gemeente willen we zijn en hoe behouden we het eigen karakter van onze gemeente en de regio Vechtdal. Onder aanvoering van GemeenteBelangen wil het college de kern van het dorp Dalfsen verder uitbreiden. Daarom heeft men recent een voorkeursrecht gevestigd van het dorp. Dat betekent dat deze grond op termijn in bezit kan komen van de gemeente. Dat brengt veel onzekerheid met zich mee voor de huidige bewoners van dit plangebied.”
Bijna tien jaar na het begin van de crisis neemt de vraag naar woningen toe en de verleiding om uit te breiden is groot.

“De fundamentelere vragen die daar onder liggen zijn: voor wie moeten we in onze gemeente bouwen? (de gemeente mag namelijk geen voorrang meer geven aan inwoners zoals vroeger). En vooral: Wat doet dat met onze gemeente? Willen we onze prachtige buitengebieden echt nog verder opofferen? Alleen omdat de woningmarkt nu een piek laat zien en de gemeente bang is dat projectontwikkelaars er met de buit van doorgaan?”, aldus Marijn Seuters.

“Is het vestigen van het voorkeursrecht wel het juiste middel, temeer er nog voldoende locaties beschikbaar zijn in onze kernen die een upgrade verdienen en die daarmee belangrijk zijn voor de levensvatbaarheid van een school of winkel. ook komen er vele  woonbestemming bij door het succesvolle Rood voor Rood. Dat opgeteld bij de locaties die er zijn, zijn er ruim mogelijkheden om aan de ambitie van onze woonvisie te voldoen.” Zonder direct een wijk van Zwolle te gaan worden.
Seuters is er niet op uit om zieltjes te winnen voor D66, maar nodigt de kiezers uit om kritisch te kijken naar de standpunten van alle partijen en dan pas het rode potlood te gebruiken.

”Andere onderscheidende thema’s waarop mensen zich kunt oriënteren zijn de zondagsopenstelling van winkels, de visie op toerisme en de mate waarin inwoners betrokken gaan worden bij toekomstige besluiten. En niet in de laatste plaats de vraag of het gaat lukken om het vliegverkeer boven onze gemeente te weren. Rust en Ruimte komen ernstig in gevaar als Lelystad Airport doorgezet wordt met de geplande vliegroutes. Vooral Lemelerveld en Hoonhorst worden hierin zwaar getroffen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018