Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Sociaal Domein

Het sociaal domein is bij uitstek een domein waar de slogan ‘laat iedereen vrij maar niemand vallen’ van toepassing is. D66 vertrouwt op de kracht en de verantwoordelijkheid van mensen zelf. Zij moeten in staat worden gesteld zelf regie te voeren over het eigen leven en deelname aan het sociale en maatschappelijk verkeer. Dit geldt ook als er omstandigheden zijn waardoor dit bemoeilijkt wordt door ziekte, uitval of chronisch gebrek. Ieder mens heeft, tenslotte recht op een respectvol en volwaardig bestaan. Daar waar eigen regie tekortschiet of de omgeving het laat afweten, kan de overheid bijspringen. Ook voor nieuwkomers. D66 Dalfsen wil een proef opzetten met basisbanen als je wilt weten wat dat is en onze andere speerpunten te weten wilt komen, klik hieronder op sociaal domein

D66 wil basisbanen creëren

Standpunten