Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Energie

Elke gemeente staat voor een enorme opgave voor wat betreft de energietransitie, van het duurzaam opwekken tot opslag en netbeheer. D66 zet zich in voor duurzame energie. Wij willen dat mensen en bedrijven gebruik kunnen maken van schone energie en zo mogelijk zelf schone energie kunnen opwekken. D66 streeft naar een zo groot mogelijke acceptatie door inwoners van het opwekken van duurzame energie door zon, wind en andere vormen van duurzame energie. Tegelijkertijd wil D66 onze mooie omgeving mooi houden. D66 wil bij grootschalige energieopwekking een zorgvuldige afweging tussen doel, opbrengst en landschappelijke inpassing. Bewoners praten mee, denken mee en profiteren mee van de schone energie van de toekomst. Klik hieronder op energie voor al onze speerpunten

op weg naar een C02 neutrale energie

Standpunten