Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten D66 Dalfsen Gemeenteraadverkiezingen

Dalfsen kiest d66

Samenvatting van de standpunten van D66 Dalfsen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018

Rust en Ruimte

Uit elk onderzoek blijkt de kernkwaliteit van Dalfsen is rust en ruimte. En D66 Dalfsen staat daarvoor. Voor nu en later. Vandaar ons succesvolle verzet om de hinder van Lelystad Airport boven onze gemeente te voorkomen en vinden wij woningbouw in de groene ruimte niet zomaar de beste oplossing.

Gezonde Economie

D66 Dalfsen geeft graag ruimte aan ondernemers. Dalfsen moet aantrekkelijk zijn voor nieuwe ontwikkelingen. We zijn een gezonde gemeente waarbinnen landbouw, toerisme, recreatie en gezondheid de samenleving versterken. Als het aan D66 ligt krijgen winkeliers de ruimte om zelf te bepalen of en wanneer zij op open zijn. Ook op zondag. De zondag is van iedereen.

Jong Dalfsen

De jeugd heeft de toekomst. Een actieve jongerenraad was en blijft één van onze speerpunten. “JongDalfsen” moet vooral van de jongeren zelf zijn en staat boven de partijen. Naar de jongerenraad wordt actief geluisterd.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar en vooral onbetaalbaar. Organisaties en verenigingen kunnen niet zonder hen. Met de verenigingen samen wil we nieuwe manieren vinden om het verenigingsleven te waarborgen.

Goed Wonen

Het is goed leven en goed wonen in Dalfsen. Het opofferen van waardevolle groene gebieden is voor ons geen automatisme. Wij willen eerst het gesprek aangaan met inwoners over de ontwikkeling van de woningbouw. Bijvoorbeeld door te kijken naar de ontwikkelmogelijkheden binnen een kern. Niet groeien maar bloeien. Verder zijn wij voor meer differentiatie in het woningbeleid, afstemming en grondprijzen gaan per kern/leefgebied.

Goede Zorg

Kwetsbare mensen verdienen evenveel kansen. Wanneer ondersteuning nodig is moet die beschikbaar zijn. Zelfredzaamheid en eigen regie over het leven houden is voor D66 een belangrijk uitgangspunt.

Goed Onderwijs

D66 wil investeren in goed onderwijs, sport en culturele voorzieningen die voor de ontwikkeling van alle jongeren belangrijk zijn. Er zijn technologische ontwikkelingen die ons verder helpen. Een goede “gebruiksaanwijzing” helpt jongeren weerbaarder te worden tegen verleidingen.

Goed Bestuur

D66 Dalfsen wil een samenleving waarin iedereen zijn bijdrage kan leveren. Ruimte bieden aan kleinschalige initiatieven en experimenten. Bijvoorbeeld door een inwonersapp te realiseren of een digitaal platform. En we willen de burgerparticipatie verbeteren door het instellen van een inwonersraad.

Goed Klimaat

Zorgvuldig omgaan met onze grondstoffen is noodzakelijk. Een spoedige transitie naar duurzame energie moet, maar doen we samen met de inwoners. Dalfsen CO2 neutraal is een goed streven maar gaat ons niet ver genoeg, een volledige circulaire economie (zonder uitstoot en zonder afval) op den duur is nog mooier.

Hoe hoog gaan we vliegen?

D66 Dalfsen neemt verantwoordelijkheid voor de Rust en Ruimte. Door onze goede provinciale- en landelijke contacten laten we onze invloed over de vliegroutes boven het Vechtdal gelden.

Uitgebreide standpunten

Zover in het kort onze standpunten, lees hier ons uitgebreide verkiezingsprogramma.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018