Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Wat LED je? Goed zijn voor uw geld en voor uw toekomst.

Wat LED je?
Goed zijn voor uw geld en voor uw toekomst.

Dalfsen, 3 november 2022

D66 doet een aantal creatieve duiten in het zakje van de begroting 2023-2026 van de gemeente Dalfsen. De begroting en de reserves van de gemeente zien er nu en de komende jaren zeer positief uit. Het maakt natuurlijk wel veel uit voor u als inwoner of, hoe en waar uw belastinggeld door de gemeente aan uitgegeven wordt. De fractie van D66 Dalfsen stelt daarom nu al enkele moties en wijzigingen op de begroting aan de gemeenteraad voor.

Raadslid Bernard Smalbraak geeft u hieronder een samenvatting:

Een voorstel om het meedoen aan sport en cultuur voor elke jongere bereikbaar te maken met een sport- en cultuurvoucher van € 100 per jaar voor de jeugd van 12 tot 18 jaar. Deze voucher kan dan bij aanbieders in de gemeente Dalfsen worden ingewisseld. En maak het mogelijk om de voucher over te dragen of te schenken aan bijvoorbeeld de voedselbank.

Een voorstel om een onnodige en ongepaste lastenverhoging voor u te voorkomen. Door af te zien van indexatie van de opbrengst uit de Onroerende Zaak Belasting (OZB) voor 2023 en de begroting op dit onderdeel te wijzigen.

Een voorstel om Dalfsen mooi te houden door subsidie te verlenen voor onderhoud en het verduurzamen van gemeentelijke monumenten. De eerdere bezuiniging op de subsidie voor gemeentelijke monumenten te schrappen en € 13.500 per jaar te begroten voor de jaren 2023 tot en met 2026. En het college te vragen een voorstel uit te werken hoe de subsidieregeling naast onderhoud ook verduurzaming kan stimuleren en voor deze uitbreiding alvast € 36.500 per jaar extra te reserveren

Een voorstel om U als inwoner van de gemeente Dalfsen mee te laten beslissen door het instellen van een burgerberaad. Door het college van B en W voor 1 juni 2023 een voorstel te laten doen aan de gemeenteraad om een burgerberaad, bij wijze van pilot, te houden in 2023 en hiervoor € 50.000 te reserveren.

Een voorstel tot versnelling van de vervanging van de gangbare lampen in de straatverlichting door led lampen, zodat er binnen 2 jaar sprake is van 100% Led verlichting. En de raad daarbij inzicht te geven in wat de LED versnelling inhoudt qua besparing op de gemeentelijke energielasten en de CO2 uitstoot. Als het nodig is maximaal €.275.000 begroten om de versnelling naar duurzamere LED verlichting mogelijk te maken;

Deze voorstellen van D66 Dalfsen om de begroting te wijzigen zijn in lijn met een eerdere uitspraak van Bernard in de verkiezingscampagne: Er moet wel iets gebeuren, op een positieve manier, om een snel veranderende wereld een goede kant op te duwen. Ik wil daar een bijdrage aan leveren, samen met de inwoners van de gemeente.’

 

 

Gepubliceerd op 06-11-2022 - Laatst gewijzigd op 06-11-2022