Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Rust en Ruimte in Dalfsen

Aantrekkelijke kwaliteiten van Dalfsen zijn rust en ruimte. D66 Dalfsen vindt dat we die kwaliteiten goed moeten bewaken en koesteren. Voor nu en later. Voor jong en oud. Voor iedereen. Met passende regels.

Daarom is woningbouw in de groene ruimte niet zomaar de beste oplossing. Het opofferen van waardevolle groene gebieden is voor ons geen automatisme. Graag horen wij uw mening als het gaat om wonen in Dalfsen, Nieuwleusen, Lemelerveld, Hoonhorst of Oudleusen. Het kan gaan om woningsplitsing wanneer een woning te groot is voor de gezinsomstandigheden, hoogbouw, lagere kavelprijzen in de kernen, starterswoningen, appartementen. Kijk naar ontwikkelmogelijkheden in een kern. Niet alleen groeien, ook bloeien.

Vandaar onze zorg om hinder van laagvliegroutes Lelystad Airport te voorkomen. Door goeie provinciale- en landelijke contacten laten we onze invloed over de vliegroutes boven ons Vechtdal gelden.

We geven graag ruimte aan ondernemers. Dalfsen moet aantrekkelijk zijn voor nieuwe ontwikkelingen. We zijn een gemeente waarbinnen landbouw, toerisme, recreatie en gezondheid de samenleving versterken. Lastenverzwaring willen we zoveel mogelijk beperken omdat de gemeente al een goed gevulde spaarrekening heeft. Wat D66 betreft kunnen winkeliers zelf bepalen of en wanneer zij open zijn. De concurrentie op Internet heeft alle ruimte! Mooi dat dit nu in Dalfsen geregeld is met een raadsmeerderheid. Daar hebben wij ons graag voor ingezet.

Kwetsbare mensen verdienen evenveel kansen als “zondagskinderen”. Heeft iemand ondersteuning nodig dan moet die hulp er zijn. Soms tijdelijk, soms altijd. Uw gemeente heeft dan een belangrijke rol. Wij willen de zorg eenvoudiger maken. De zorg voor kinderen moet gericht worden op de ondersteuning van het hele gezin. Een integrale aanpak. Eén gezin, één plan, één aanspreekpunt voor de cliënt. Zelfredzaamheid voor zover mogelijk en eigen regie over het leven houden is voor D66 ook in die situaties een belangrijk uitgangspunt. Zorgvuldig omgaan met mensen dus.

Zorgvuldig omgaan met onze grondstoffen is ook nodig. De overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar vormen van duurzame energie doen we als gemeente samen met de inwoners. De hele gemeente Dalfsen CO2 neutraal is een opstap naar een volledig circulaire economie. Geen sector uitgezonderd. Zonder uitstoot en zonder afval is Dalfsen nog mooier.

Wilt u met ons meedenken dan bent u van harte welkom. Of we komen bij u als dat beter uitkomt. Email naar ons raadslid b.schrijver@dalfsen.nl en wilt u digitaal meer informatie over de D66 richtingwijzers kijk dan eens op www.d66.nl

Gepubliceerd op 28-10-2019 - Laatst gewijzigd op 28-10-2019