Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Hoe willen we wonen?

Hoe willen we wonen n de kernen Dalfsen, Nieuwleusen, Lemelerveld, Hoonhorst, Oudleusen.

Op dit moment buigt de gemeenteraad van Dalfsen zich over de vraag hoe we in de toekomst willen wonen in onze gemeente. Moeten we onze kernen blijven uitbreiden? De komende jaren zal de gemeente verder vergrijzen, welke woonvormen passen daarbij? Hoeveel woningen moeten er komen en waar? Moeten dit koop of sociale huurwoningen zijn?

De antwoorden op deze vragen zullen de komende jaren grote impact hebben op hoe de kernen in onze gemeente zich gaan ontwikkelen. D66 Dalfsen gaat graag met u in gesprek om samen antwoorden te vinden op deze vragen en dilemma’s. Er staan voor onze fractie nog een aantal vragen open. Andere vragen die wie graag samen met u doornemen zijn:

 

  • Hoe pakken we het tekort aan appartementen aan? Er blijkt veel meer behoefte te zijn aan appartementen voor jongeren en ouderen dan er nu beschikbaar zijn. We kunnen inzetten op de populaire appartementenhoven voor ouderen. Zoals de Knarrenhof in Zwolle en Hardenberg.
  • Hoe en wanneer maken we woningsplitsing mogelijk binnen en buiten de kernen? Soepeler regels voor woningsplitsing kunnen helpen. Bijvoorbeeld zodat mantelzorgers in het zelfde pand als hun zieke vriend of familielid kunnen wonen tijdens de zorgperiode. Of als mensen hun woning te groot vinden maar wel willen blijven wonen op dezelfde plek.
  • Wat is het gemeentelijke beleid voor de komende jaren qua hoogbouw? Hoeveel woonlagen vinden we acceptabel? D66 wil graag een discussienota over hoogbouw vanwege de impact op de omgeving. Wat ons betreft is de voorgenomen uitbreiding van het dorp Dalfsen richting Ankum voorlopig de laatste. Als we niet willen uitbreiden in ons groene buitengebied is hoogbouw wellicht een logisch alternatief. Welke ideeën heeft u hierover?
  • Wat betreft D66 blijft ook uitbreiding van het aantal woningen in Nieuwleusen, Oudleusen en Hoonhorst bespreekbaar. In de voorgestelde visie van het college van B&W worden enkel Dalfsen en Lemelerveld genoemd als kernen die verder kunnen uitbreiden.
  • Hoe kunnen we met scherper grondprijsbeleid bouwen in kleinere kernen nog interessanter maken. Nieuwbouw in de kleinere kernen is belangrijk voor het behoud van voorzieningen en verenigingen.
  • Moeten we huurwoningen gaan bouwen boven de sociale huurgrens, zogenaamde midden-huur woningen?
  • Tiny houses zijn leuk en populair, willen we die en waar bouwen we ze dan?

Wellicht heeft u meer vragen. Neem dan gerust contact met ons op.

E-mail b.schrijver@dalfsen.nl, b.smalbraak@raaddalfsen.nl of m.seuters@raaddalfsen.nl,

Bellen mag ook. 06-81424409

Gepubliceerd op 28-10-2019 - Laatst gewijzigd op 28-10-2019