Steun ons en help Nederland vooruit

De steunfractie

De steunfractie van de D66 Dalfsen bestaat uit 8 actieve leden die ieder een of meer beleidsterreinen vertegenwoordigen. De fractie komt op de donderdag voorafgaand aan de raadsvergadering bijeen en bespreekt de actuele punten, waaronder de agenda voor de raadsvergadering. Iedereen is daarbij van harte welkom.

Marja van den Berg

Marja van den Berg

kandaat raadslid

Hans de Graaf

Hans de Graaf

Commissielid en penningmeester fractie

Harmen Prins

Harmen Prins

kandidaat raadslid

Bernard Smalbraak

Bernard Smalbraak

kandidaat raadslid

Sem Loggen

Sem Loggen

lid steunfractie

Praxedis Bouwman

lid steunfractie

Jan Rooijakkers

Jan Rooijakkers

steun fractie