Steun ons en help Nederland vooruit

De steunfractie

De steunfractie van de D66 Dalfsen bestaat uit circa 10 actieve leden uit de gemeente Dalfsen, die ieder een of meer beleidsterreinen vertegenwoordigen. De steunfractie komt eens per maand bij elkaar om belangrijke thema’s met elkaar te bespreken en de koers van de partij te bepalen.

Bernard Smalbraak

Bernard Smalbraak

raadslid en fractievoorzitter

Harmen Prins

Harmen Prins

fractiesecretaris en lid steunfractie

Praxedis Bouwman

Praxedis Bouwman

kandidaat raadslid en Voorzitter D66 Vechtdal

Marijn Seuters

Marijn Seuters

Raadscommissielid en kandidaat raadslid

Gerrit van Hofwegen

Gerrit van Hofwegen

kandidaat raadslid

Jan Rooijakkers

Jan Rooijakkers

kandidaat raadslid

Marja van den Berg

Marja van den Berg

Fractie Secretaris