Steun ons en help Nederland vooruit

De steunfractie

De steunfractie van de D66 Dalfsen bestaat uit circa 10 actieve leden uit de gemeente Dalfsen, die ieder een of meer beleidsterreinen vertegenwoordigen. De steunfractie komt 6 keer per jaar bij elkaar om belangrijke thema’s met elkaar te bespreken en de koers van de partij te bepalen.

Marja van den Berg

Marja van den Berg

Fractie Secretaris

Hans de Graaf

Hans de Graaf

Commissielid en penningmeester fractie

Harmen Prins

Harmen Prins

kandidaat raadslid

Bernard Smalbraak

Bernard Smalbraak

Raadcommissielid

Sem Loggen

Sem Loggen

lid steunfractie

Praxedis Bouwman

lid steunfractie

Jan Rooijakkers

Jan Rooijakkers

steun fractie