Steun ons en help Nederland vooruit

De fractie

D66 Dalfsen is met één zetel vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Dalfsen. De heer Ben Schrijver is raadslid. Ben wordt bijgestaan door twee commissieleden t.w. Bernard Smalbraak, tevens fractievoorzitter en Marijn Seuters. Marja van de Berg ondersteunt de fractie secretarieel.

Op de donderdagavond voorafgaand aan een raadscommissievergadering komt de fractie bijeen. Bespreekt de actuele punten, waaronder de agenda voor de raadscommissievergadering. De vergadering is openbaar, iedereen kan aansluiten.  Graag zelfs!

Wilt u iets kenbaar maken of een bepaald standpunt bespreken dan is het wel handig, om dit even van te voren aan te kondigen bij de fractie secretaris

Bernard Smalbraak

Bernard Smalbraak

raadslid en fractievoorzitter

Ben Schrijver

Ben Schrijver

Raadscommissielid

Marijn Seuters

Marijn Seuters

Raadscommissielid en kandidaat raadslid

Marja van den Berg

Marja van den Berg

Fractie Secretaris