Steun ons en help Nederland vooruit

De steunfractie

De Steunfractie van D66 Dalfsen bestaat uit 8 actieve leden die ieder één of meerdere beleidsterreinen vertegenwoordigen. De fractie komt op de donderdag voorafgaand aan de raadsvergadering bijeen en bespreekt de actuele punten, waaronder de agenda voor de raadsvergadering.

Onze lijst

Voor de gemeenteraad van Dalfsen neemt Bernard Smalbraak het lijsttrekkerschap van het huidige raadslid Ben Schrijver over. Hij heeft als oud-bestuurslid en oud-voorzitter van D66 Vechtdal veel inhoudelijke ervaring opgedaan over het Vechtdal in het algemeen. Als gemeenteraadscommissielid en voorzitter van de steunfractie D66 Dalfsen is hij in deze zittingsperiode van de gemeenteraad heel nauw…

Het bestuur

D66 Dalfsen valt onder de afdeling Vechtdal. Het bestuur van de afdeling is een mix van de leden uit de gemeenten Ommen, Dalfsen en Hardenberg. In samenwerking met de lokale fracties zetten zij zich in om het D66-geluid nog verder in de haarvaten van de samenleving in te brengen. lees meer over

De fractie

D66 Dalfsen is met één zetel vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Dalfsen. De heer Ben Schrijver is raadslid. Ben wordt bijgestaan door twee commissieleden t.w. Bernard Smalbraak, tevens fractievoorzitter en Marijn Seuters. Marja van de Berg ondersteunt de fractie secretarieel. Op de donderdagavond voorafgaand aan een raadscommissievergadering komt de fractie bijeen. Bespreekt de…