Steun ons en help Nederland vooruit

Marijn Seuters

Raadscommissielid en kandidaat raadslid

Dalfsen

Marijn Seuters is raadscommissielid voor D66 Dalfsen.

Wie is Marijn Seuters?

Marijn woont nog niet zo lang in Dalfsen maar heeft zich in onze groene gemeente al snel gesetteld. Hij is al jaren actief binnen D66 en werkt als bestuurskundige in verschillende gemeentes door heel Nederland. Hij kent als geen ander het functioneren van een gemeente, zowel politiek als bestuurlijk/inhoudelijk. Een sportieve levensstijl weet hij te combineren met zijn inhoudelijke inbreng in de fractie van D66 Dalfsen.

Marijn krijgt energie van rollen die bijdragen aan het versterken van het lokale bestuur. Kwaliteiten die hem  sterk maken zijn een sterk analytisch en communicatief vermogen. Deze kwaliteiten gecombineerd met politiek bestuurlijke sensitiviteit maken hem zeer geschikt als gemeenteraadslid. Hij houdt van de verbindende rol, of dat nu is binnen de driehoek, tussen de raad en ambtelijke organisatie of tussen raad en samenleving. In zijn visie speelt dat de veranderende rol van de overheid ook maakt dat de raad zich moet blijven ontwikkelen en zichzelf misschien wel opnieuw moet uitvinden de komende jaren.

Meer van Marijn Seuters
De overheid zal de samenleving in een net spannen van ingewikkelde, gedetailleerde en eenvormige verordeningen waardoor zelfs de meest originele en wilskrachtige geesten zullen worden gelijkgeschakeld. Men zal mensen tot niets dwingen, maar men zal zoveel belemmeringen aan de persoonlijke activiteiten opleggen, dat uiteindelijk elk initiatief uitdooft. Zonder op enigerlei wijze tiranniek te moeten optreden, worden mensen monddood en willoos gemaakt. De natie zal een kudde angstige en vlijtige schapen worden, met de overheid als zorgzame herder. Deze vorm van gereglementeerde en gemoedelijke slavernij komt tot stand in de schaduw van de volkssoevereiniteit.
- Tocqueville (18e eeuw)