Steun ons en help Nederland vooruit

Marijn Seuters is raadscommissielid voor D66 Dalfsen.

Wie is Marijn Seuters?

Marijn woont nog niet zo lang in Dalfsen maar heeft zich in onze groene gemeente al snel gesetteld. Hij is al jaren actief binnen D66 en werkt als bestuurskundige in verschillende gemeentes door heel Nederland. Hij kent als geen ander het functioneren van een gemeente, zowel politiek als bestuurlijk/inhoudelijk. Een sportieve levensstijl weet hij te combineren met zijn inhoudelijke inbreng in de fractie van D66 Dalfsen.

Marijn krijgt energie van rollen die bijdragen aan het versterken van het lokale bestuur. Kwaliteiten die hem  sterk maken zijn een sterk analytisch en communicatief vermogen. Deze kwaliteiten gecombineerd met politiek bestuurlijke sensitiviteit maken hem zeer geschikt als gemeenteraadslid. Hij houdt van de verbindende rol, of dat nu is binnen de driehoek, tussen de raad en ambtelijke organisatie of tussen raad en samenleving. In zijn visie speelt dat de veranderende rol van de overheid ook maakt dat de raad zich moet blijven ontwikkelen en zichzelf misschien wel opnieuw moet uitvinden de komende jaren.

Meer van Marijn Seuters
The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion
- Albert Camus