Steun ons en help Nederland vooruit

Harmen Prins

fractiesecretaris en lid steunfractie

40 jaar

Dalfsen

Harmen wil vanuit zijn grote betrokkenheid, bijdragen aan een gezonde en actieve samenleving waarbij, duurzaam wonen, sport en ontspanning belangrijke begrippen zijn. Zijn kennis van de voedseltechnologie is een meerwaarde op het beleidsterrein van duurzame landbouw.

3 vragen aan Harmen

Welke kansen zie jij voor de gemeente:

Duurzaam (ver)bouwen, duurzame mobiliteit waar mogelijk bevorderen

Online kansen benutten in de gemeente, digitale infrastructuur waar mogelijk verbeteren en ondersteunen van initiatieven.

Sport faciliteren en promoten.

Duurzame initiatieven ontplooien op het gebied van voedsel productie

Welke drie zaken wil je veranderen:

De gemeenteraad moet nadenken of landbouwgebieden voldoende klimaatbestendig zijn. (bijvoorbeeld wat te doen bij droogte)

Er moeten meer bomen worden geplant.

De gemeentegids kan gebruiksvriendelijker worden gemaakt

Nieuwe woningen, bedrijfsgebouwen, overheidsgebouwen, zo duurzaam mogelijk bouwen.

Wat betekent D66 voor Jouw, motivatie

Ik vind het belangrijk dat we leven in een gekozen democratie en dat we in de gemeenteraad van gedachten kunnen wisselen over verschillende standpunten.

Beleidsterreinen: Landbouw, sport, jongeren, werkgelegenheid.

Meer van Harmen Prins