Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 juni 2022

Kritisch op het Coalitieakkoord; “Veel te doen in Dalfsen maar wat en wanneer is nog niet duidelijk”

Onderstaand onze reflectie op het formatieproces en het coalitieakkoord gehouden tijdens het debat in de raadvergadering van 30-05

Beste voorzitter

Voor wat betreft reflectie op het proces haak ik graag ook gelijk even aan bij het laatste onderwerp van het coalitieakkoord: Bestuur en samenwerking en dan met name over de genoemde bestuurlijke vernieuwing.

Bestuurlijke vernieuwing gaat onder andere over slagkracht van de gemeentelijke organisatie, maar gaat zeker ook om hoe we met elkaar op een andere manier om gaan. Belangrijk daarbij is dat de kiezer zich vertegenwoordigt voelt, en juist ook vlak na een verkiezing. Belangrijk is dus ook dat de zichtbaarheid van alle vertegenwoordigers zowel volks als ook bestuurlijk goed geregeld en gefaciliteerd wordt. Immers zowel wij raadsleden als ook de wethouders zitten direct en dan wel indirect op deze stoelen vanwege die kiezer. Het heeft ons dan ook verbaast dat de uitkomst van de informatiefase achter gesloten deuren behandeld is. En dat tijdens de formatiefase er slechts 1 keer een persbericht naar buiten gekomen is. En let wel, met een persbericht, bericht je niet de kiezer. En uiteindelijk is het coalitieakkoord gepresenteerd, weliswaar niet achter gesloten deuren, maar wel op een tijdstip dat zowel kiezers als raadsleden i.v.m. werkzaamheden veelal niet in staat waren om aan te schuiven. Wat ons betreft en in het kader van die bestuurlijke vernieuwing een aantal gemiste kansen. Gelukkig kunnen we vanavond wel publiek over het akkoord praten.

En als we het dan over het akkoord hebben dan valt mij op dat dit coalitieakkoord feitelijk eerder een intentieverklaring is. Goed, doelstelling vooraf was om het niet in beton te gieten maar om daar nu gelijk gelatine van te maken? En ja het was de opzet om een akkoord te sluiten op hoofdlijnen maar dit akkoord bevat nu geen enkel concreet plan of doelstelling. Het meest concreet zijn de plannen rondom realisatie van strandjes aan Vecht en het kanaal. Er is veel te doen, dat zeker maar of daar nu de prioriteit moet liggen?

Wel wat betreft wonen: Alleen hoe denkt de coalitie nu, behalve naast het raadplegen van de bevolking (al hoewel het toch inmiddels duidelijk is dat er noch voor starters, noch voor nieuwe Nederlanders, noch voor ouderen voldoende woningen zijn) Maar goed hoe denkt de coalitie dus o naast het raadplegen en het hoger gaan bouwen, daadwerkelijk ruimte te scheppen op de woningmarkt? Ik lees niet over sociale huurwoningen, ik lees niet over de samenwerking met de woningbouwcoöperatie, ik lees niet over tiny houses, ik lees niet over de speciale zorg-woon-plekken, ik lees niet over concrete plannen voor woningen voor senioren. En al helemaal niet waar.

Prioriteit ligt er wat D66 betreft ook bij het sociaal domein: alleen ik lees niets concreets over de jeugdzorg.

Ook over de opgaven die vanuit het rijk bij de gemeente binnen komen: ik lees niet over de opvang vluchtelingen en asielzoekers, En ook over de duurzaamheidsopgave en over de energietransitie lees ik niks concreets.

En wat ik echt heel erg mis is een visie op alle samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen. Hoe denkt de coalitie daarover? Hoe denkt de coalitie over raadscriteria en de verantwoordelijkheid van de raad? En daarmee kom ik ook weer terug bij de bestuurlijke vernieuwing en participatie. Ik ben echt heel erg benieuwd naar de invulling hiervan.

Wat ik deel, is het gevoel dat er veel te doen is en daarmee de keuze voor 3,6 wethouders fors doch logisch. En ik feliciteer hen bij deze ook gelijk  met hun aanstaande benoeming.  En ja ik lees dus wel een hoop goede intenties en op ieder van die goede intenties wil D66 zeker haar bijdrage, constructief, luisterend en transparant. Opdat iedereen vrij is maar we niemand laten vallen.

En tot slot nog even dit punt: D66 zal hier de komende raadsperiode een prioriteit van maken en er daarom telkens op terug komen, Namelijk dat wat ons betreft;  Elke politieke beslissing over de fysieke leefomgeving, of het nu gaat om woningbouw, mobiliteit, landbouw of industrie, zal worden getoetst aan de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn.

Bernard Smalbraak
D66 Dalfsen