Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 mei 2020

Overeind houden cultuuraanbod in Dalfsen

D66 Dalfsen heeft onderstaande schriftelijke vragen gesteld aan het college:

Overeind houden culturele infrastructuur Dalfsen

De impact van Covid-19 op de cultuursector is enorm. Het kabinet heeft 300 miljoen beschikbaar gesteld om de eerste pijn een heel klein beetje te verzachten. Ook provincies en gemeenten moeten wat D66 betreft kijken naar wat lokaal en of regionaal nodig is. D66 wil dat de gemeente in kaart brengt wat de eerste gevolgen zijn voor lokale cultuur makers en aanbieders. Wij zijn blij met het voornemen om een noodfonds in te stellen. Het fonds kan onder ander gebruikt worden om de culture instellingen te ontlasten. De pijn zit niet alleen in het hier en nu en in financiën. Voor komend seizoen en daarna zal de invloed van deze crisis nog merkbaar zijn, zeker wanneer er nog geruime tijd een 1,5 meter samenleving bestaat.

Op dit moment zijn huidige producties nog niet op basis van 1,5 meter opgetuigd – dat kan ook simpelweg niet altijd. Voor een theater is het zo goed als onmogelijk om de geleden schade in te gaan halen.

D66 vindt het belangrijk dat de culturele infrastructuur in Dalfsen zo veel mogelijk op peil blijft. We denken om te beginnen dan aan Theater De Stoomfabriek in Dalfsen en de Kulturhuzen in de verschillende kernen. We willen dan ook gezamenlijk met de rest van de raad en het college nadenken over hoe we ruimte kunnen bieden aan de cultuursector in de 1,5 meter samenleving, zonder de gezondheid van makers en publiek in gevaar te brengen.

Daarom onze volgende schriftelijke vragen aan het college van B&W

  1. In het artikel in De Stentor1 hint wethouder Van Leeuwen op meer oplossingen voor het theater. Zijn er al gesprekken met het bestuur van stichting De Stoomfabriek en de verschillende Kulturhuzen gepland? Zo ja, aan welke lange termijn oplossingen zitten het college en het bestuur van het theater samen te denken? Zo nee, waarom niet?
  2. Welke rol ziet het college voor zichzelf? Is het college bereid om samen met de diverse culturele instellingen binnen de gemeente te inventariseren wat de gevolgen zijn op korte en lange termijn. En op basis van deze inventarisatie ook samen de oplossingsrichtingen uit te werken?
  3. Is het college bereid om samen met de diverse culturele stichtingen te inventariseren wat de gevolgen zijn op korte en lange termijn. En op basis van deze inventarisatie ook de oplossingsrichtingen uit te werken waarmee de gemeente het meest doelgericht zou kunnen ondersteunen?

Kunst en cultuur zijn essentieel voor de Nederlandse samenleving. Het dient als bron van creativiteit en houdt de samenleving een spiegel voor. Voor D66 draagt een stevige en creatieve kunst- en cultuursector bij aan een open en verbonden Nederland.