Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 november 2019

D66 wil woningsplitsing in Dalfsen mogelijk maken

Uit onderzoek blijkt dat het in Dalfsen goed wonen is. Ook is er meer vraag dan aanbod van geschikte woningen. Soms willen mensen het liefst in hun eigen buurt blijven maar is hun woning niet meer passend bij hun levensfase. Of er is behoefte om dichtbij familie of vrienden te wonen om zorg te kunnen verlenen. Soms kan de woonwens vervuld worden door inwoning soms door dubbele bewoning. Daarom is het van belang dat de gemeente (de raad en het college) beleidskeuzes maakt zodat inwoners duidelijk is hoe wij om gaan met dubbele bewoning en woningsplitsing. Zowel voor bestaande woonsituaties als voor nieuwe aanvragen.

Daarom hebben wij op 25 november een motie ingediend die het college oproept om alle voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen. Het college wordt gevraagd om uiterlijk april 2020 met een voorstel naar de raad te komen.
Deze motie is unaniem gesteund door de hele raad.

Voordelen woningsplitsing
Woningsplitsing biedt voor ons sociaal, landschappelijk als cultuurhistorisch veel voordelen. Doordat mensen uit het buitengebied de kans krijgen in de eigen buurt te blijven wonen ontstaan er meer mogelijkheden voor meergeneratiewonen en mantelzorg. Ook willen wij dat er minder verstening in het buitengebied optreedt, waardoor dorpsranden van de kleine kernen en het groene karakter in het buitengebied behouden blijft. Waardevolle historische gebouwen kunnen behouden blijven door efficiënte benutting en/of functieverandering.

Wij vinden het wenselijk dat de regels het buitengebied en wonen in de kernen helder en begrijpelijk zijn. Ook moeten zij passen bij de omgeving. D66 gaat uit van gelijke kansen voor iedereen.

In een eerder persbericht met de titel: “Hoe willen wij wonen?” hebben we als opgeroepen om uw woonbehoefte met ons te delen. De reacties op dit bericht hebben wij verwerkt in onze bijdrage bij de woonvisie 2019-2024 in de raadsvergadering van maandag 25 november.

U kunt ons altijd mailen via email b.schrijver@raaddalfsen.nl, m.seuters@raaddalfsen.nl of b.smalbraak@raaddalfsen.nl. Bellen kan via: 06-81424409.