Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 november 2019

Hybrideveld V.V. Hoonhorst

Op maandag 28 oktober jl. heeft D66 Dalfsen in de raadsvergadering niet ingestemd met een hybride voetbalveld* als oplossing van het Hoonhorster voetbalveldprobleem. Wij voelen wel de behoefte om uit te leggen waarom wij de keuze voor een hybrideveld op dit moment niet steunen. Dat deze keuze ons niet populair maakt bij de ca. 300 leden van V.V. Hoonhorst begrijpen wij natuurlijk goed.

Een onafhankelijk adviseur heeft duidelijk aangegeven dat de aanleg van natuurgras een heel aannemelijke optie is. Met vervanging van de toplaag en aanleg van goede drainage. Die optie heeft hij helaas niet verder uitgewerkt omdat dat niet in zijn opdracht stond. Maar een natuurgrasveld kan wel ongeveer € 300.000, – goedkoper uitvallen dan een hybrideveld. En in de toekomst zal een natuurgrasveld voordeliger, gemakkelijker en duurzamer zijn in het beheer.

Tekorten

De gemeentebegroting vertoont grote tekorten. Daarom vinden wij deze forse investering met de extra hoge kosten erna, zonder verder onderzoek onverdedigbaar. De gemeente Dalfsen heeft dit jaar al ongeveer € 800.000, – moeten bezuinigen. De pijn hiervan wordt nu en de komende jaren gevoeld in de samenleving en binnen het gemeentehuis. In 2020 begroot de gemeente Dalfsen een tekort van € 1.400.000, – ondanks een voorgestelde OZB verhoging van 6%. Over deze begroting en OZB verhoging neemt de gemeenteraad begin november een besluit in de raadsvergadering.

De keuze voor een hybride veld is ook niet de meest duurzame oplossing. Het gaat volgens de adviseur om toepassing van milieubelastend materiaal met een negatief effect op de bodem. Enkele conclusies uit zijn onderzoek:

  1. Er ontstaat jaarlijks door het ‘resetten van het hybrideveld’ meer afval. Mogelijk met verontreiniging van kleine hoeveelheden plastic.
  2. Een hybrideveld heeft extra beregening nodig. Dus meer water en meer energieverbruik.
  3. Een hybride veld moet meer bemest worden (ca. 25-40% meer mest dan een natuurgrasveld).
  4. In de toekomst moet een hybride mat gerecycled worden.

Een forse investering van € 416.000, – in een tijd van bezuinigingen terwijl er een voordeliger oplossing mogelijk is die niet onderzocht wordt kunnen wij niet uit leggen aan onze inwoners.

Dit voorstel past bovendien niet bij het door D66 Dalfsen gewenste circulaire denken.

*Hybridegrassportvelden zijn grasvelden met een versterking van kunstgras of kunststofvezels.

Amendement van CU en D66, Sportveld VV Hoonhorst,Raad 28 okt 2019