Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 1 oktober 2017

HanZup bijeenkomst in Dalfsen

Nooit eerder is er in Dalfsen een HanZup bijeenkomst geweest waarbij aan inwoners is gevraagd onderwerpen te bespreken die hen aangaan en gebruikt kunnen worden bij de invulling van het gemeentelijk programma.

Nu het niet lang meer duurt voordat er weer gemeenteraadsverkiezingen zijn (maart 2018), is het belangrijk dat inwoners een stem krijgen, voordat politieke partijen hun verkiezingsprogramma gaan schrijven.

Op uitnodiging van de gemeente Dalfsen zijn tijdens een inspirerende bijeenkomst op donderdag 7 september 2017 door drie groepen inwoners met diverse achtergronden onderwerpen bedacht, besproken en uitgewerkt. Het zijn onderwerpen die richting kunnen geven aan het programma voor de komende raadsperiode na de verkiezingen in maart 2018.

De uitkomst geeft een goed beeld van wat er leeft en waar accenten worden gelegd. Thema’s als duurzaamheid, zorg voor elkaar, participatie en het aanbrengen van verbinding in de samenleving zijn zaken die er die avond uitsprongen en terug te lezen zijn in dit verslag.

Vaak horen we geluiden over gebrek aan inspraak of betrokkenheid vanuit inwoners. Participatie in de samenleving is gestoeld op vertrouwen en verbinding. Door inwoners te betrekken bij het beleid en de gang van zaken, kan deze verbinding ontstaan. Dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee van beide kanten, zowel vanuit de gemeente als vanuit de inwoners zelf. De gemeente moet los durven laten en inwoners moeten verantwoordelijkheid durven nemen.

Samen kunnen we onze mooie, groene en veilige gemeente een stukje mooier maken, door er samen voor te gaan, er samen voor te staan en het samen te doen.

Klik voor een beeldenden impressie op de volgende link Impressie HanZup Dalfsen