Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 20 december 2016

Vliegveld Lelystad vormt aantasting leefomgeving en bedreiging toerisme Vechtdal

De gemeenteraad van Dalfsen vreest dat de aanvliegroutes na de uitbreiding van vliegveld Lelystad invloed hebben op het toerisme. Op initiatief van de fractie van D66 roepen alle partijen het college op om bij de provincie en rijksoverheid aan te dringen op een onderzoek naar optimalisering van de aanvliegroutes en naar de milieueffecten.

De partijen noemen de vliegroutes ‘een potentiële dreiging voor het toerisme’, omdat er door de nu geplande vlieghoogte met veel vermogen moet worden gevlogen. Dat zorgt volgens de gemeenteraad voor ‘aanzienlijke geluidsoverlast, milieubelasting en risico’s voor de volksgezondheid en botsingen met vogels’.
In de motie roepen de partijen het college op om alles in het werk te stellen om de verwachte negatieve effecten op de leefbaarheid in het Vechtdal en andere delen van Overijssel te minimaliseren

De fractie van D66 Dalfsen heeft zich de afgelopen maanden sterk gemaakt voor dit onderwerp. Het door verkeersvlieger Hadriaan van Nes gepresenteerde plan voor aanpassing van de vliegroutes, is door de fractie politiek verwoord en is inmiddels op ruime schaal besproken en heeft de aandacht gekregen. ook de statenfractie van D66 Overijssel maakt zich sterk voor aanpassing van de plannen.

Milieuonderzoek

Volgens D66 staat in de opgestelde Milieu Effect Rapportage (MER) niets over de effecten op natuur en milieu voor het gebied ten oosten van Zwolle. De gemeenteraad wil dan ook dat er alsnog een rapport wordt opgesteld voor dit gebied.

Naast onderzoek naar optimalisering van de vliegroutes en onderzoek naar de milieueffecten, wil de gemeenteraad ook dat Dalfsen overleg met andere gemeenten in Vechtdal, Salland en de Kop van Overijssel.