Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 november 2016

JONG!Dalfsen start éénjarige proef

Met instemming van het college van Dalfsen krijgt het jongerenproject JONG!Dalfsen een officieel vervolg in de vorm van een pilot voor de duur van 12 maanden. JONG!Dalfsen is een initiatief dat april 2016 vorm kreeg. In het raadsdocument 2014-2018 geeft de gemeenteraad aan aandacht te willen besteden aan participatie van jongeren als specifieke doelgroep. Onder leiding van Sem Loggen (19) en Gideon Burgers (25) is een concept neergezet dat goed aansloeg om jongeren te betrekken en mee te laten denken over hun eigen (leef)omgeving. Een moderne invulling van de traditionele jongerenraad; makkelijk, eenvoudig en snel.

Jongeren zijn veel op sociale media te vinden. Daarom is JONG!Dalfsen aanwezig op de drie populairste kanalen onder jongeren: Facebook, Instagram en Snapchat. Op deze kanalen staan korte enquêtes die gaan over interessante thema’s voor jongeren. Gevaarlijke situaties op fietsroutes? Zijn er genoeg hangplekken? Is er genoeg werk? Zijn er voldoende uitgaansgelegenheden? Via facebook.com/jongdalfsen is de Facebook-pagina te bezoeken.

Thema’s

Thema’s voor de korte enquêtes worden ingestuurd door jongeren, of worden bedacht door de beheerders van JONG!Dalfsen. Zij gaan wekelijks de straat op in de gemeente om vragen te stellen aan jongeren over hun leefomgeving. Tijdens deze ‘straatsessies’ komen de beheerders veel te weten over wat er speelt onder jongeren. Op basis van die informatie worden nieuwe enquêtes gemaakt. Jongeren die het leuk vinden komen vervolgens met hun foto en een korte weergave van de straatsessie, op de sociale kanalen te staan.

Samenwerking

Door samenwerking met gemeente Dalfsen en jongerenwelzijnsorganisatie SMON, is JONG!Dalfsen in staat daadwerkelijk iets te doen met de respons op de korte enquêtes. De samenwerkingspartners zijn erg geïnteresseerd in de mening van jongeren. Actie vanuit SMON of de gemeente, op basis van de resultaten, wordt teruggekoppeld op de sociale kanalen van JONG!Dalfsen. Op deze manier weten jongeren wat er wordt gedaan met hun stem.

JONG!Dalfsen

JONG!Dalfsen is ontstaan in samenwerking met Gideon Burgers en Sem Loggen. Gideon als afstudeerder bij gemeente Dalfsen en Sem als vrijwillige jongere die sinds 2015 invulling probeert te geven aan een moderne jongerenraad. Gideon en Sem hebben de handen ineen geslagen en zijn zo tot het platform JONG!Dalfsen gekomen. Het doel is elke jongere in de gemeente een stem te geven, op eenvoudige en toegankelijke wijze. Door eerst te kiezen voor een pilot krijgt Jong!Dalfsen de kans om te groeien en te experimenteren. Na een jaar wordt de pilot geëvalueerd en op basis daarvan wordt gekeken of JONG!Dalfsen ook daadwerkelijk bestaansrecht heeft.