Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 januari 2016

Zorgen om aanvliegroute vliegveld Lelystad

Als de plannen voor de uitbreiding van het vliegveld Lelystad werkelijkheid worden, dan komt de gemeente Dalfsen precies onder de aanvliegroute te liggen. In combinatie met de geringe vlieghoogte heeft dit mogelijk grote gevolgen voor de veiligheid, het milieu en vooral de natuur in dit gebied.

Onderzoek
Uit verschillende rapportages en onderzoeken komt een variant B+ als meest gewenste variant naar voren. Deze variant gaat uit van de meest gebruikte landings-startbaan 23 (vanwege de heersende windrichting in NL is Zuid-West). Voor de gemeente Dalfsen verandert er niets bij een ander baangebruik.

Zorgen voor inwoners gemeente Dalfsen,
is dat alle onderzoeken en presentaties het hebben over de aan- en afvliegroutes tot aan de gemeente Zwolle. Tevens gaat men ervanuit dat alle vluchten op de ideale hoogte van rond de 2.000 meter gevlogen kunnen gaan worden. De aanvliegroute vanaf het wachtpatroon ligt over de gemeente Dalfsen, waarvan een deel precies boven Lemelerveld komt te liggen en het “beveiligde” wachtpatroon omvat het gebied rondom de Lemelerberg, Archemerberg en de Holterberg inclusief Hellendoorn en Nijverdal!

Wachtende vliegtuigen boven grondgebied Dalfsen .
Als de vliegtuigen moeten wachten in het wachtpatroon (als gevolg van piekdrukte of weer, wordt de minimale hoogte 2.000 meter, die de vliegtuigen aanhouden op de route vanaf het vliegveld Lelystad). Maar het kan ook zijn dat de vliegtuigen dan in het wachtpatroon (Holding) moeten zakken naar een minimale hoogte van 1.000 meter en de hele route op deze hoogte over de gemeente Dalfsen, rondom Zwolle, vliegen.

Schiphol
Vanwege het bovenliggende Schiphol vliegverkeer kan er niet te veel naar boven uitgeweken worden, de bovengrens is daarom 2.150 meter. Deze grenzen betekenen dat wanneer het druk is vliegtuigen die normaal op 2.000 meter hoogte vliegen, in het wachtpatroon dienen te zakken om ruimte te maken voor achteropkomend verkeer, om dan op de minimale hoogte van 1.000 meter, de gehele route naar Lelystad af te leggen!

Risico’s en onveiligheid nemen toe.
Naast de grote zorg om de geluidsbelasting van de laag overvliegende vliegtuigen, zeker wanneer het druk is zullen ze dus op een lagere hoogte langs vliegen, hebben we ook grote zorgen over onze veiligheid. Het Overijssels Vechtdal-gebied is rijk aan verschillende soorten vogels, waaronder veel ooievaars en roofvogels. Deze vogels maken gebruik van thermiek om met weinig energiegebruik te kunnen jagen. Deze warme luchtstromen komen zeker tijdens het voorjaar en zomer tot ruim 2.000 meter. Straalmotoren en grote vogels gaan niet goed samen, en zeker gezien de afstand die de vliegtuigen beneden de 2.000 meter dienen af te leggen levert dit een substantieel risico op, zowel voor de inzittenden van het vliegtuig als ook de inwoners van de gemeente Dalfsen.

Bovendien zal deze situatie een ernstige belemmering vormen voor het (zweef)vliegveld in Lemelerveld, een van de belangrijkste zweefvliegvelden van Nederland.